Perkalabski Prydatky [UA]

Perkalabski Prydatky to projekt na granicy pastiszu, będący zabawową wersją ukraińskiej kapeli Perkalaba. Ich utwory powstają wbrew często przyjętym zasadom. Zachwycają  rytmem i ruchem, oraz szczerością wypowiedzi artystycznej.Oscylują miedzy punkiem ska a folkiem. Oferują słuchaczom szaleńczy taniec zamiast estetycznych dociekań.