Piotr Siuda [PL]

Doktor socjologii, autor książek Religia a Internet (2010) oraz Kultury prosumpcji (2012). Koordynator kilku projektów badawczych, w tym zadań Dzieci sieci oraz Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Zafascynowany socjologią kulturową oraz społecznymi aspektami internetu. Prowadzi sieciowe miejsce o tematyce około-socjologiczno-medialno-popkulturowej.

www.piotrsiuda.pl