Anna Miler [PL]

Koordynator projektów w stowarzyszenie Arteria, które prowadzi działania z zakresu animacji kultury na terenie Trójmiasta. Arteria tworzy projekty z pogranicza sztuk albo takie, które znajdują się na peryferiach kultury. Odkrywają to, co w kulturze pominięte bądź niedowartościowane i docierają do grup, które mają utrudniony dostęp do danych dziedzin artystycznych i kultury.