Simon Kardum [SI]

Strateg polityki kulturowej, dziennikarz. W roku 1988 ukończył Filologię i Literaturę słoweńską oraz Filozofię na Wydziale Sztuki w Lublanie. W latach 1988-1997 pracował jako dramaturg dla współczesnych scen performatywnych teatralnych, dyrektor artystyczny festiwali oraz wykładowca, równocześnie będąc jednym z najbardziej wnikliwych krytyków i analityków w dziedzinie sztuki, kultury i polityki kulturowej. W latach 1997-2005 pracował dla Ministerstwa Kultury, uczestnicząc w rozwoju głównych projektów Ministerstwa oraz programów strategicznych, zrezygnował jednak ze swojej pozycji i został niezależnym dziennikarzem. Od roku 2006 działa jako Dyrektor Programowy Kulturowego Centrum Cerknica; od 2008 roku jako Główny Manager Centrum Kino Šiška dla Kultury Miejskiej a od 2009 jako Dyrektor Generalny.

Kino Šiška jest centrum twórczości współczesnej i miejskiej, działającym na terenie Lublany i Słowenii. Jest to pierwszy słoweński projekt tego typu poświęcony muzyce, teatrowi, tańcowi i produkcjom eksperymentalnym. Tworząc ponad 900 wydarzeń w ciągu trzech lat, Kino Šiška swoim programem broni i łączy miejskość, multikulturowość, polityczną bezstronność, postęp technologiczny, promując innowację, kreatywność i międzynarodową współpracę.