ASYMMETRY FESTIVAL 5.0

Konwent Asymmetry organizowany jest przez Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” oraz Fundację Eclectica w dniach 2-4 maja 2013 we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Konwent jest miejscem spotkań Europejczyków ze Wschodu i Zachodu, umożliwiającym wymianę opinii, edukację kulturową i muzyczną, a także wspólne przeżywanie wartości. Jest świętem ludzi poszukujących twórczych interakcji, czynnie tworzących nową jakość.

Głównym celem jest utworzenie forum debaty o współczesnej kulturze, wykorzystującej potencjał nowych mediów i nowoczesnych modeli biznesowych oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez utworzenie partnerstw między instytucjami kultury i twórcami.

W ramach wydarzenia odbędą się prezentacje, warsztaty, szkolenia, spotkania branżowe oraz dyskusje na temat wpływu festiwalu na rozwój lokalny, roli nowych mediów w kulturze, inwestycji w przemysł kreatywny oraz prawa autorskiego w dobie cyfryzacji.

Konwent to także scena muzyczna, na której zaprezentują się bardzo ciekawe zespoły m.in. z Estonii, Ukrainy i Polski.  Ta część zaprogramowana została wspólnie z naszymi partnerami z zagranicznych festiwali muzycznych oraz przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza.

 Nasza wizja

Pragniemy stać się platformą działań o społeczno – kulturowym wymiarze, być fundamentem budowy mostu kulturowego, który połączy kluczowe europejskie wartości reprezentowane przez Wchód i Zachód Europy.

 Nasze cele:

  • Upowszechnienie wiedzy o charakterze zmian zachodzących w kulturze i działaniach na rzecz dialogu społecznego i kulturowego. Chcemy łączyć i inspirować różne środowiska kulturotwórcze z terenu Dolnego Śląska, Polski oraz Europy Wschodniej i Zachodniej, a także prezentować ich dorobek artystyczny, organizacyjny i intelektualny.
  • Przekazywanie „know-how” w zakresie form organizacyjnych, sposobów komunikacji społecznej i innowacyjnych technologii w budowaniu zjawisk i wydarzeń kulturalnych.
  • Umożliwienie uczestnikom nawiązywania kontaktów, stworzenie podwalin do budowania relacji i powiązań służących międzynarodowym koprodukcjom oraz pozyskiwania zewnętrznych środków na ich realizację.
  • Zaprezentowanie organizatorom życia kulturalnego z Dolnego Śląska i Europy najciekawszych zjawisk związanych z tzw. muzyką aktualną polskiej sceny alternatywnej oraz propozycji kuratorskich dyrektorów europejskich festiwali.