KONTAKT

Lokalizacja:
Wrocławskie Centrum Kongresowe 
ul Wystawowa 1
51-618 WROCŁAW

Organizatorzy:
Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej"
tel. +48 71 795 66 67
e-mail: firlej@firlej.wroc.pl
www.firlej.wroc.pl

Fundacja Eclectica
e-mail: biuro@eclectica.eu
www.eclectica.eu